top of page

默書很多FUN 澳門教青局邀請謝錫金教授在【教菁2分鐘】中分享默書心得

介紹

只要有方法,默書都可以好似玩遊戲咁充滿趣味,唔使再死記硬背~

今集香港大學教育學院謝錫金教授為我哋講解下,默書有助學生認識基本生字,建立閱讀同寫作嘅基礎,教師應考慮不同課文嘅可學性,同埋不同嘅默書方式來評核學生,唔應該純粹以分數作唯一嘅評核結果。謝教授仲介紹咗好多創意默書嘅理念,真係好多fun架~

bottom of page